Stichting
ushersyndroom
Het Ushersyndroom is een zeldzame erfelijke ziekte waarbij je in de loop van je leven langzaam doof én blind wordt.

Het doel van Stichting Ushersyndroom is om mensen te informeren en geld in te zamelen voor onderzoek naar een behandeling van deze erfelijke ziekte.

Ik heb in de vorm van een interactieve graphic uitgelegd wat het Ushersyndroom is en hoe mensen kunnen helpen.